Zdjęcie przedstawiające charakter wydarzenia

Hranice - wykład Víta Mišaga: Město Hranice ve víru třicetileté války

miasto Hranice w wirze wojny 30-letniej

Hranice - Město Hranice

28.02.2024 18:00

W czasie wojny 30-letniej, na czele koalicji antyhabsburskiej stanął król Danii i Norwegii Chrystian IV, którego wojska w 1626 roku rozpoczęły odważną wyprawę na środkową Europę. Nie wiedzieli, że przez Śląsk i Morawy dotrą do Węgier, a nawet do granic Imperium Osmańskiego. Opanowanie Śląska i Moraw Północnych – w tym miasta Hranice – odbija się w świadomości ogólnej bardzo słabo, jeśli w ogóle. Żołnierze w służbie duńskiego króla utworzyli rozległą enklawę. Stało się to przy silnym poparciu ze strony miejscowej ludności i przywódców wcześniej stłumionego powstania, którzy nawet po klęsce pod Białą Górąnie zamierzali złożyć broni. Po zmianie sytuacji wojennej i powrocie wojsk cesarskich doszło do najokrutniejszego odwetu ze strony zwycięzców właśnie w Hranicach. Wspomniana książka ukazała się dzięki wsparciu finansowemu Kraju Morawsko-Śląskiego, miast Hranice i Czeski Cieszyn oraz mgr Herberta Pavery, burmistrza gminy Boletice i senatora Parlamentu Republiki Czeskiej.