Zdjęcie przedstawiające charakter wydarzenia

Brzeg/Małujowice - III. Opolski Dzień Przewodnika Turystycznego

Oprowadza Tadeusz Jurek

Brzeg - Klub Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek Województwa Opolskiego ORSO PTTKw Opolu

09.03.2024 09:30